Вступ на перший курс

Спеціальності, за якими оголошено прийом на навчання у 2018 році (денна та заочна форма навчання):

014 Середня освіта (фізична культура)

014 Середня освіта (основи здоров′я, валеологія)

017 Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія (до 2017 року – Фізична реабілітація)

 

Перейти на сайт університету