Вступ на 3 курс (1 курс за скороченою програмою)

У 2018 році є можливість поступити на навчання за такими спеціальностями:

на 3 курс у межах нормативного ліцензованого обсягу (термін навчання 1 рік 10 місяців):

 

та на перший курс за скороченою програмою

014 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна форма)

227 Фізична терапія, ерготерапія (заочна форма)

 

Перейти на сайт приймальної комісії