Вступ на 3 курс (1 курс за скороченою програмою)

У 2017 році є можливість поступити на навчання за такими спеціальностями:

на 3 курс у межах нормативного ліцензованого обсягу (термін навчання 2 роки):

6.010201 Фізичне виховання (денна, заочна форма)

6.010203 Здоров’я людини (денна форма)

на перший курс за скороченою програмою

014 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна форма)

227 Фізична терапія, ерготерапія (заочна форма)

 

Перейти на сайт приймальної комісії